Cửa trượt xoay lắp bên phải (lọt lòng/trùm ngoài) cao 1250 – 1850 mm Hafele 408.31.009

69.989