Cửa trượt xoay lắp bên trái (lọt lòng/trùm ngoài) cao 1250 – 1850 mm Hafele 408.31.008

50.392.799