Cửa trượt xoay lắp bên trái (lọt lòng/trùm ngoài) cao 1851 – 2600 mm Hafele 408.31.010

53.992.800