Cửa trượt xoay (Lọt lòng/Trùm ngoài) cao 1990-2200 Hafele 408.45.024

24.591.600