Cửa trượt xoay (Lọt lòng/Trùm ngoài) cho 1 cặp cửa cao 1200-1400 mm Hafele 408.45.008

27.553.680