Cửa trượt xoay (Lọt lòng/Trùm ngoài) cho 1 cặp cửa cao 1990-2200 mm Hafele 408.45.010

27.553.680