Cửa trượt xoay (Lọt lòng/Trùm ngoài) cho 1 cặp cửa cao 2200-2700 mm Hafele 408.45.013

30.824.640