Cùi chỏ hơi âm Hafele 130kg có dừng 931.84.006

4.785.000