Cùi chỏ hơi âm Hafele 130kg không dừng 931.84.005

4.535.250