Cùi chỏ hơi Geze 200kg có dừng 931.16.589

6.146.250