Cùi chỏ hơi Geze 200kg không dừng 931.16.579

5.139.750