Cùi chỏ hơi Hafele 60kg Màu đen – Không dừng 931.84.643

980.250