Cùi chỏ hơi Hafele 80kg màu đen – Có dừng 931.84.078

2.067.750