Dẫn hướng, cho cánh chéo một phần Hafele 403.50.975

806.520