Dẫn hướng giữa, cho cánh chéo hoàn toàn Hafele 403.50.995

1.432.860