Dây nối 2m kết nối giữa đèn LED dây và biến điện 833.73.739

51.480