Dây nối 2m kết nối giữa đèn LED dây và biến điện 833.77.759

38.610