Dây nối bộ chia công tắc 2000mm 833.89.069

67.080