Dây nối kéo dài đèn LED – 500mm 833.77.815

30.888