Dây nối mở rộng công tắc 2000mm 833.89.067

75.660