Đế cho Tip On Blum loại dài màu đen 356.04.312

92.040