DIY Tay nắm âm 115x42mm – Màu đồng bóng PVD Hafele 489.72.140

85.800