Giá đựng xà phòng InnoRound Häfele 495.80.114

592.500