Giá treo giấy vệ sinh đôi có kệ Häfele 983.56.000

674.250