Giá treo giấy vệ sinh Kyoto có kệ 580.57.040

784.800