Giá treo giấy vệ sinh Kyoto có kệ 580.57.140

1.008.000