Giá treo quần áo vuông 3000 mm Hafele 804.21.103

643.500