Giảm chấn và tự đóng cho cửa nặng 15kg MS: 403.50.988

1.954.150