Giảm chấn và tự đóng cho cửa nặng 50kg MS: 403.50.989

1.617.550