Giữ cửa nam châm cho cửa phẳng lắp trần hoặc từ bề mặt, có kèm dụng cụ khoan Hafele 408.30.229

1.396.200