Gương phóng đại 200mm Häfele 495.81.005

1.259.133