Gương phóng đại có đèn LED Häfele 495.81.006

2.923.067