Kệ đa năng có khung rộng 350mm 521.01.530

2.162.160