Kệ để giày màu đen cao 1000mm Hafele 806.22.400

14.242.500