Kệ để giày màu trắng cao 1000mm Hafele 806.22.700

14.992.500