Kệ để giày màu xám cao 1000mm Hafele 806.22.500

13.493.251