Kệ để giày màu xám cao 1680mm Hafele 806.22.501

20.242.500