Kệ kính có thanh chắn InnoSquare Hafele 580.34.031

1.320.000