Kẹp kính dưới Häfele inox bóng 981.00.654

251.300