Kẹp kính dưới Häfele màu đen mờ 120kg 981.00.655

442.261