Kẹp kính – kính 135 độ màu Chrome bóng Hafele 981.77.914

259.700