Kẹp Kính – Kính 180 độ Chrome bóng Hafele 981.77.912

259.700