Kẹp kính trên gắn vào tường Inox bóng 981.00.111

445.500