Kẹp kính trên Häfele inox bóng 120kg 981.50.657

246.400