Kẹp kính trên khung gắn tường màu đen mờ 120kg 981.00.667

442.261