Kẹp kính trên khung gắn vào tường Inox mờ 981.00.110

445.500