Kẹp kính trên khung Häfele màu đen mờ 120kg 981.00.652

442.261