Kẹp Tường – Kính 90 độ màu đen Hafele 981.77.919

302.250