Kẹp Tường – Kính có bas màu đen Hafele 981.00.543

288.750