Khay chia cho rổ kéo bằng kính màu trắng 807.96.820

292.356